Nr. 2

Idégrundlag og anvendelse

PROFIL
- hvad er ideen med denne hjemmeside?
- hvordan kan den bruges?

Undervisning i patruljen
Portalens forskellige hjemmesider bruges  Eleverne løser nogle af de opgaver, der er her i portalen. Enkelte besvarelser bringes under de forskellige emner.

Privat
Portalen kan bruges til selvstudium og inspiration.

Kontakt
Skriv en e-mail til spejderchefen.