Nr. 4

En idé bliver til noget stort!

Historie

Duelighedstegnene har deres egen historie.
Her er den - kort fortalt . . .

Duelighedstegnene er lavet med det formål at udvikle de fysiske, mentale og åndelige evner hos spejderne. Det blev introduceret i 1928 lige efter udarbejdelsen af det program, som blev kaldt ”Mester Kammeraten”. Dengang blev de i Amerika kaldt for ”Vocation Merits”, og i Danmark fik de navnet ”duelighedstegn”.

Oprindeligt var der kun 16 duelighedstegn. Siden er der kommet nye til, der er foretaget ændringer, ja enkelte er forsvundet igen; i dag har vi over 220 duelighedstegn. De vil fortsat være en stor og spændende udfordring for enhver spejder og en fin måde at tilegne sig viden, færdigheder og erfaringer på.

JMV HÅNDBOG

Her til venstre ser du en af de gamle spejderbøger. Den udkom i 1951, og dengang hed vi JMV-spejdere.

Bogen indeholder bl.a. 74 duelighedstegn, og vandrermærket hed kort og godt ”fodtur”.

Der udarbejdes stadig nye duelighedstegn. Her i det nye årtusinde, hvor vi i Danmark udgiver duelighedstegnene på Internettet, når vi nok op imod 240 mærker.

 

Spejder håndbog

I 1967 udkom den tykke, grønne spejderhåndbog, som jo stadig bliver brugt en del. Heri er der 88 duelighedstegn. Til højre ses titelbladet.

HF mærker

Nordmændene kom med et godt bidrag i 1979, da de såkaldte ”HF-mærker” blev taget i brug. Denne samling var en god, gennemarbejdet udgave på norsk med mange litteraturhenvisninger.

The Pathfinder Honors

Spejderafdelingen i U.S.A. udgav i 1989 denne tykke manual med duelighedstegn, og den indeholder over 220 mærker.

På Internettet kan man i dag se disse og enkelte tilføjelser. Se henvisningen under links.

De nye danske duelighedstegn sammenholder de to amerikanske udgaver, HF-mærkerne og de gamle danske mærker.

De færdige danske duelighedstegn skal være tilpasset danske forhold og virke interessante for danske spejdere.

Internet

Siden år 2000 er der sket meget på nettet. Der er kommet nye grupper, idet ADRA-mærker og Health/science kommer med nye ideer.