Nr. 3

Der er en idé bag alt

Om duelighedstegnene

Hvert duelighedstegn indfører spejderne i et værdifuldt emne, det øger deres vækst og udvikler den enkeltes livssyn.

Studiet skulle hjælpe med til at udvikle spejderne ved direkte at påvirke deres sociale, fysiske, psykiske og åndelige sider. Formålet med disse studier er, at lede spejderne til en dybere forståelse af vor himmelske Faders kærlighed til os og forøge interessen for, gennem hele livet, at tjene Gud og samfundet omkring dem.

Det er en stor dag, når man får sin nål
og bevis for duelighedstegn

Hensigten med disse studier er, at fremme udviklingen af den enkeltes karakter. Derfor er hvert duelighedstegn opbygget, så det klart og tydeligt redegør for en række krav og sætter en høj standard. At opfylde kravene skal være interessant og sjovt, men samtidig give spejderen en følelse af succes.

Studiet af duelighedstegn skal både lære spejderen noget om de omgivelser, han/hun kender, men også udvide horisonten og lede ud på nye oplevelser. Sådanne studieemner kan være en hobby, en ny interesse eller et nyt håndværk.

Man kan tage duelighedstegnene i patruljen, sammen med et par venner eller på enmandshånd. Normalt skulle man kunne fuldføre kravene til et duelighedstegn på mindre end tre måneder.

Da duelighedstegnene er en del af vor kirkes program, harmonerer studierne med kirkens grundlæggende principper. Derfor vil studierne undgå emner, hvori der indgår krav om ødelæggelse af plante- eller dyreliv. Hvert duelighedstegn er opbygget, så det omfatter mange aspekter i hvert enkelt emne, så alle spejdere i hele verden kan løse opgaverne.

Personlig udvikling

Formålet med disse duelighedstegn er, at hjælpe spejderne til at "vokse i visdom, vækst og yndest hos Gud og mennesker". At være spejder er en livsstil, som kan hjælpe aktive og interesserede spejdere både i hverdagens vanskeligheder og i kristen vækst. Hvert duelighedstegn indfører spejderne i et værdifuldt emne, det øger deres vækst og udvikler den enkeltes livssyn.

Bevis

Der er over 250 duelighedstegn, man kan arbejde med i troppene i løbet af spejdersæsonen. Duelighedstegn og bevis udleveres ved den næste nåleuddeling. Det er dog ikke alle duelighedstegn, man kan få det flotte filtmærke til.

Udgivet af:

Adventistkirkens Spejderkorps i Danmark, 2001.

Bearbejdelse og redaktion: Erik Marcussen

Moralsk opbakning: Spejderchef Peter Bo, Futte og Spejderrådet

Web master: Vakse Viggo

 

Bearbejdet fra . . .

  • ”The Pathfinder Honors”
    © 1989 Pacific Press Publishing Association
    12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, U.S.A.
  • de norske HF-mærker, 
  • de gamle danske duelighedstegn
  • den amerikanske hjemmeside med duelighedstegn

De amerikanske duelighedstegn kan ses her på Internettet.
Gå ind under LINKS