Nr. 09

Technician Master

Teknisk Mester
Tag 7 duelighedstegn inden for gruppen af røde duelighedstegn, som handler om håndværk.

Du må selv vælge hvilke 7 af de røde duelighedstegn, det skal være.