Nr. 01 - 11

Oversigt

Nr

Danske titler

Amerikanske titler

01 Kunstens mester Artisan Master
02 Vandsportens mester Aquatic Master
03 Mester i naturbevarelse Conservation Master
04 Landbrugets mester Farming Master
05 Mester i husholdning Housemaking Master
06 Mester i naturstudier Naturalist Master
07 Mester i friluftsliv Recreational Master
08 Mester i sport Sportsman Master
09 Teknisk mester Technician Master
10 Mester i vildmarksliv Wilderness Master
11 Mester i missionsaktiviteter Witnessing Master
12 Sundhedsmester Health Master
 

Mester Mærker

Vi lever i verden med mange specialister. Vi møder dem, når vi f.eks. går ind i fysik, medicin, biologi eller kemi. Andre fordyber sig i en hobby eller i sport. Der er også en måde, hvorpå du som spejder kan blive specialist. Det gør du ved at tage mange duelighedstegn inden for samme gruppe. Når du har gjort det, får du et Mester Mærke.

En spejder får et Mester Mærke ved at tage syv duelighedstegn inden for en given kategori. Mester Mærker kan tages i en trop, på en lejr, hyttetur, i skolen eller i kirken.

Når du har taget de syv duelighedstegn i en gruppe/kategori, henvender du dig til din tropsfører. Mester Mærket bliver så bestilt hos korpschefen.

Når du får dit Mester Mærke, kan du sætte det på bandoleret oven over de syv duelighedstegn, som du har taget. Mester Mærket er dobbelt så stort som de normale duelighedstegn.

 

Om den danske bearbejdelse

Her i den danske bearbejdelse er der givet lidt mere valgfrihed, end der er i den originale, amerikanske udgave. Nogle af dem nævner specifikt 7 duelighedstegn, som man skal tage.

De danske Mester Mærker har de 7 duelighedstegn med, men således at man kun behøver at tage 5 af dem. De sidste 2 er så efter eget valg inden for emnet.

Et Mester Mærke betyder derfor altid, at man har taget 7 duelighedstegn inden for et specielt emne/område.

 

Ordsprog:

Øvelse gør mester