Nr. 27

Typewriting (A&C-50)

Maskinskrivning

1. Demonstrer at du kan rengøre skrivemaskinen og at du kan skifte farvebånd.

2. Hav kendskab til følgende dele på en skrivemaskine: Ramme, tastatur, mellemrumstast, baktast, skifte-tast og lås, slæde, valse, papirbord, papirfremføring, ½ skridtstast, linieafstand, linieafstandsindstiller, farvebånd, farvebåndsfrigøring, marginsættere, marginudløser, valseudløser.

3. Opnå en standard i skrivemaskineskrift (manuel eller elektrisk) med en hastighed 35- 40 ord i minuttet.