Nr. 19

Specielt dansk duelighedstegn

Børstenbinderi