Nr. 10

Radio (V-10)

Radio I
Radiotelegrafi

1. Modtag og send korrekt ikke mindre end fem ord i minuttet i fem minutter, ved at bruge kodesprog. )25 fem bogstavs ord, 25 konsekutive bogstaver skal være korrekt.)

2. Forklar mindst otte regler som kræves af nybegynder radiooperatør license.

3. Hvilket instrument bruges til at måle elektrisk energi? Strøm? Spænding? Kraft?

4. Hvilke er den korrekte afvigelse for: Greenwich Mean Time, megacykler, continous wave, AN, FM, kilocykler, Dansk Normaltid?

5. Forklar Ohms lov og lav en beregning.

6. Forklar begreben: amplification, modulation, detection, attenuation.

7. Hvilke er forholdene mellem fundamental frekvens, og dens anden, tredje eller fjerde harmoni?

8. Er det tilladt nogen transmission uden identifikation fra senderen?

Med hvilket interval skal en amatørstation sende sin kendesignal?

9. Hvad er meningen med: en filterspole? Em audio frekvens spole, en radio frekvens spole?

10. Forklar funktionen af: Modulator, forstærker, ensretter og filter.

11. Forklar hvad parasitsvingning er.

12. Hvordan kan strømindgangen til røren supplere energi til antennen ved en amatørsændare?

13. Forklar begrebet: Solidstate.

14. Hvorfor er en ensretter og filter nødvendige i strømforsyningen når man arbejder med vekselstrøm?

15. Hvilke regulativ i dit område, har dem der styr CB operatørne?

 

--------------------------------------------------------------------------------

Det gamle danske duelighedstegn ser således ud:

Radio

Være i stand til at sende og modtage telegrafi med en hastighed af 25 tegn pr. minut (klart sprog).

Kunne de almindelige regler for afvikling af en radioforbindelse.

Kunne mindst de 10 almindeligste Q-forkortelser.

Kunne de almindeligste diagramsignaturer.

Ved eksempler vise, at Ohms lov beherskes.

Kunne princippet i en svingningskreds.

Kende elektronrørets virkemåde som oscillator, detektor og forstærker.

Gøre rede for, hvordan en halvbølgeantenne (dipol) tilsluttes en sender.

Tegn efter hukommelsen en elektronkoblet sender og forklar dens virkemåde.

Byg en detektormodtager (rør eller transistor).

Fortæl, hvilke sikringsforanstaltninger man skal iagttage ved stærkstrøm. (Stærkstrømsreglementets afsnit om berøringsbeskyttelse § 2806, beskyttelse mod høje spændinger § 2807 og antenners anbringelse § 1009.

Litteratur:

Kortbølgeamatørens håndbog.

Vejen til sendetilladelsen.