Nr. 08

Electricity (V-8)

Elektricitet

(instruktør påkrævet)

1. Vis at du kan forklare og illustrere eksperimentet hvor du viser elektricitetens tiltrækning og frastødning.

2. Forklar forskellen mellem jævnstrøm og vekselstrøm, og vis hvordan hver bruges. Angiv en metode til at kunne afgøre hvilken type strøm der er i ledningen.

3. Fremstil en enkel elektromagnet.

4. Vis at du lave enkle batterier, og forklar hvordan elektriske ringeapparater og telefoner virker.

5. Vis at du kan skifte sikringer eller nulstille afbrydere.

6. Vis hvordan man redder et menneske som har været i kontakt med en strømførende kabel, og hav kendskab til hvilken metode der bruge til genoplivning af en person der er i chock.

7. Lav et diagram der viser det elektriske system i en bil.

8. Fremstil og forstå et diagram, der viser lys og kontakter, stikkontakter som styres fra hver sikring eller afbryder i et hus.

9. Aflæs et elektriskt måleapparat korrekt og beregn et bopæls elforbrug i din kommune.

---------------------------------------------------------------------

Her er det gamle danske duelighedstegn: