Nr. 04

Communications (V-4)

Signalør I
Kommunikation

1. Vis at du kan sende og modtage en Morsemeddelelse med en hastighedsgrad af tre ord pr minut, når du anvender en morsenøgle. (fem bogstavs ord, minimum 20 ord).

ELLER

Vis at du kan sende og modtage Matt.24 i døvesprog ved kommunikation med døve.

ELLER

Vis at du kan sende og modtage semafor meddelelse med en hastighed af syv ord i minuttet, ved at anvende semafor flag. (fem bogstavs ord, minimum 20 ord).

--------------------------------------------------------------------------------

Det gamle danske duelighedstegn ser således ud:

Signallør

(Ordonnansmærket)

På 2 minutter afsende 30 bogstaver efter morsesystemet. Brug flag eller signalplader.

På 2 minutter modtage 25 bogstaver efter morsesystemet. Brug flag eller signalplader.

Kunne signalere med signalplader efter morsesystemet mindst 80 tegn i 5 minutter over en afstand af 150 m omfattende så meget af alfabetet med taltegn og hjælpetegn som muligt.

Kunne modtage en mundtlig melding på ca. 25. ord og aflevere den videre uden meningsforstyrrende fejl efter at have tilbagelagt 2 km i løb eller gang.

Kunne en hemmelig kode og affatte eller tyde en melding efter denne.