Nr. 07

Physics

Fysik

Der er to måder at erhverve sig dette duelighedstegn. 

A.      I skolen: Har du fået mindst 8 i karakter i fysik/kemi i 9. klasse eller 10. klasse, har du bestået dette duelighedstegn. Karakteren skal være være opnået både ved en afgangsprøve og årskarakter. 

B.         Privatundervisning eller selvstudium: Her er kravene følgende:

1.         Definer følgende begreber:

            a.   Fysik                             i.    Materie

            b.   Masse                           j.    Inerti

            c.    Arbejde                         k.   Friktion

            d.   Kraft                             i.    Bølge

            e.   Styrke                           m. Tyngdepunkt

            f.    Statisk energi                n.   Eksponential funktioner

            g.   Kinetisk energi               o.   Absolut nulpunkt

            h.    Vægt                             p.   Omdrejningspunkt

2.         Hvad forstås med videnskabelig metode?

            Hvordan kan videnskabelig metode anvendes, når man studerer Bibelen

3.         Forklar begrebet “kontrolleret forsøg”. 

4.         Forklar hvad bogstaverne i Albert Einstein's ligning E=mc² står for, og hvilken betydning ligningen har. 

5.         Beskriv og forklar de danske SI - enheder for masse, rumfang, længde og tid.           

6.         Beskriv og forklar Bibelens enheder for masse, rumfang, længde og tid.

            Hvilken enhed benyttes for tid i de bibelske profetier?

            Citer skriftstedet og angiv i hvilken bog, kapitel og vers det er skrevet. 

7.         Nævn Newtons tre love for bevægelse. 

8.         Demonstrer Newtons første bevægelseslov ved hjælp af en borddug og en antal tunge bøger. 

9.         Demonstrer Newtons anden bevægelseslov ved hjælp af en ballon med luft.

10.       Gennemfør Galileos eksperiment med faldende legemer.

            Brug to plastflasker (en fyldt med vand og en anden halvfyldt) og lad dem falde samtidig ned fra en højde på 3 meter. Aflæg rapport om resultatet og giv et eksempel på en åndelig sammenligning med dette eksperiment.

11.       Illustrer den mekaniske fordel ved vægtstangsprincippet.

          Træk et stort søm ud af en bjælke med en hammer. Træk så ud et andet søm ved å bruge en hammer og en lille træklods, som placeres nær ved sømmet under hammerhovedet.

          Læg mærke til, at det er behov for forskellig kraft afhængig af hvor hammeren placeres på klodsen.

          Giv et eksempel på en åndelig sammenligning med dette eksperiment.

 

The requirements for the Physics Honor are as follows:

   

 1. Define the following:
  1. physics
  2. mass
  3. work
  4. force
  5. power
  6. potential energy
  7. kinetic energy
  8. weight
  9. matter
  10. inertia
  11. friction
  12. wave
  13. center of gravity
  14. exponential notation
  15. absolute zero
  16. fulcrum

   

 2. What is the scientific method? How can the scientific method be used to study the Bible?

   

 3. What is a controlled experiment?

   

 4. Explain the terms in Albert Einstein's E=mc2 equation.

   

 5. What units of measure for mass, length, and time are used where you live?

   

 6. What units of measure are used for time prophecy in the Bible? What is the chapter and verse where they can be found?

   

 7. List Newton's three laws of motion.

   

 8. Using a table cloth and several heavy books, demonstrate Newton's first law of motion.

   

 9. Using an air-filled balloon, demonstrate Newton's third law of motion.

   

 10. Demonstrate Galileo's falling body experiment by dropping two plastic beverage bottles (one full of water, the other half full) at the same time from a height of seven feet. Record the results and draw a spiritual application from this experiment.

   

 11. Demonstrate the mechanical advantage of levers by pulling a large nail, driven deeply into a board, using only a hammer. Pull a second nail using a hammer and a small block of wood, located near the nail, under the head of the hammer. Note the difference in force required to pull the nail with different positions on the hammer on the block (fulcrum) and draw a spiritual application from this experiment.
Skill Level 2