Nr. 06

Chemistry (N-8)

Kemi

Der er to måder at erhverve sig dette duelighedstegn på:

A.      I skolen: Har du fået mindst 8 i karakter i kemi i 9. klasse eller senere, har du bestået dette duelighedstegn. Karakteren skal være være opnået ved en    afgangsprøve, eksamen eller som årskarakter.

B.       Privatundervisning eller selvstudium: Her er kravene følgende:

1.       Redegør for følgende begreb:

          a.    Element

          b.    Atom

          c.     Proton

          d.    Neutron

          e.    Elektron

          f.     Periodisk system

          g.    Molekyle

          h.    Ion

          i.     Grundstof

          j.     Kemisk betegnelse

          k.    Kemisk formel

          l.     Kemisk forbindelse

          m.   Opløsning

          n.    Legering

          o.    Ph-værdi

          p.    Syre

          q.    Base

          r.     Salt

          s.     Filtrering

          t.     Destillation

          u.    Forbrænding

          v.    Oxidation

 2.       Hvilke luftarter (gasser) er dødelige?

          Hvordan virker de?

          Forklar de kemiske processer i en valgfri type brandslukker.

3.       Nævn to almindelige kilder for carbonmonooxyd (kulilte).

          Hvad er det som gør at den er så farlig?

4.       Forklar begrebet “tilstandsform”, nævn hvilke tilstandsformer som findes og            definer de forskellige former.

5.       Gennemfør fem af de følgende eksperimenter og redegør for de kemiske reaktioner som foregår: 

          a.    Forsøg at antænde et stykke sukker; først uden så med noget asketræ sammen med sukkeret, for at illustrere effekten af en katalysator. 

          b.    Plasser en isterning i et vandglas og læg en snor over isterningen og kanterne af vandglasset. Hvad må tilsættes for at få snoren til at fæste sig til isterningen så den kan løftes op afvandglasset kun ved at løfte snoren op? 

c.         Overfør et billede i en avisside til et hvidtpapirark ved hjælp af vand, terpentin og sæbe. Beskriv eventuelle forskelle mellem avisbilledet og kopien og forklar hvorfor de er opstået. 

          d.    Gennemfør en visuel demonstration af de tre dele af flammen fra et stearinlys ved hjælp af et tændt stearinlys og et stykke pap. 

          e.    Demonstrer virkningen af sukker og sæbe på tændstikker som flyder i en balje vand. Redgør for hvorfor det sker. 

          f.     Læg et æg i en balje ferskvand og så i en balje saltvand. Beskriv og forklar forskellen. 

          g.    Demonstrer at det bindes ilt når det dannes rust.

                 Hjælpemidler: lidt ståluld, en blyant, et gummibånd, et vandglas og en balje vand. 

          h.    Vis, hvilke farver som opstår, når følgende brændes: salt, kobber, sulfat og borsyre. 

i.           Fremstil mindst en type usynlig blæk. 

j.          Vis at vaskepulver og natriumkarbonat indeholder vand.

--------------------------------------------------------------------------

 

The requirements for the Chemistry honor are as follows:

   

 1. Define the following terms:

  1. Elements

  2. Compounds

  3. Chemical symbols

  4. Solutions

  5. Atoms

  6. Molecules

  7. Periodic table

  8. Combustion

  9. Acid

  10. Salt

  11. Proton

  12. Neutron

  13. Electron

  14. Distillation

  15. Fractional distillation

  16. Filtration

   

 2. What gases extinguish life, and how? Explain the principle of one kind of chemical fire extinguisher.

   

 3. Name two common sources of carbon monoxide. Why is it dangerous?

   

 4. What are the states of matter?

   

 5. Do five of the following, and explain the chemical action that takes place:

  1. Try to light a sugar cube, first without and then with some ash applied to the cube, thus showing the action of a catalyst.

  2. Place an ice cube in a glass of water, place a four-inch string on top of the glass and ice, then solve the problem of taking the ice cube out of the water without touching it.

  3. With the use of water, turpentine, and soap, transfer a newspaper picture to a blank sheet of paper.

  4. With the use of a candle and a piece of cardboard, demonstrate visually the three parts of a candle flame.

  5. With the use of a bowl of water, wooden matchsticks, a lump of sugar, and some soap, demonstrate the action of sugar and soap on the floating matchsticks.

  6. Place a fresh egg in fresh water and then salt water, noting the difference.

  7. Demonstrate that rust uses up oxygen with the use of steel wool, a pencil, a rubber band, a water glass, and a dish of water.

  8. Demonstrate the colors produced when the following are burned: salt, copper; sulfate, and boric acid.

  9. Make an invisible ink.

  10. Show that washing soda or sodium carbonate contains water.

Skill Level 2