Nr. 05

Red Alert (YOU6215)

Nødhjælp

1.   Redegør for, hvad du bør gøre for at forebygge skader og/eller tab af liv i følgende situationer:

a.    Brand i dit eget hus, en nabos hus eller en offentlig bygning.

b.    Bilen, du er med i, sidder fast i en snestorm eller i en ørken.

c.    Trafikulykke.

d.    Jordskælv.

e.    Oversvømmelse.

f.     Tornado (hvirvelstorm).

g.    Orkan/stormvejr.

h.    Tordenvejr.

i.     Radioaktivt udslip.

j.     Jordskred, fjeldskred eller sneskred.

k.    Båden eller kanoen, du er med i, kæntrer langt fra land.

 

2.         Hvilken vigtig information skal du give, når du ringer efter hjælp i en nødsituation?

            Hvor længe skal du vente, før du afbryder forbindelsen med alarmcentralen eller den du ringer til?

 

3.          Vis hvilken førstehjælp, som bør udføres i følgende situationer:

a.   En persons tøj begynder at brænde.

b.   En person med et kraftig blødende sår.

c.    En person er ved at kvæles.

            d.   En person har fået gift i sig.

 

4.        Gennemfør følgende:

a.   Lav en tegning af dit hus og markér flugtveje og nødudgange, som kan anvendes ved en brand, hvor de normale udgange ikke kan benyttes.

b.   Gennemfør en brandøvelse sammen med din familie i dit hjem.

            c.    Diskutér sammen med din vejleder hvordan folk i din kirke eller skole trygt kan evakueres ved en brand.

                  Vær specielt opmærksom på, hvad som bør gøres for at undgå panik.

 

5.         Hvad kan du og dine forældre gøre for at forebygge/forhindre at et barn i din familie bliver bortført?

            Hvad bør du gøre, dersom du selv skulle blive bortført?

-----------------------------------------------------------------

Amerikansk version

1.   Tell what you should do to prevent injury and/or possible loss of life in the following situations:

a.   A fire in your house, a neighbor's house, and a public building

b.   If you are stranded in a car in a blizzard or desert

c.    Motor vehicle accident

d.   Earthquake

e.   Flood

f.    Tornado

g.   Hurricane

h.   Thunderstorm

i.    Atomic emergency

j.    Rock or snow avalanche

k.   Your boat or canoe capsizes in open water

2.   When telephoning for help in an emergency situation, what essential information should be given and who should hang the telephone up last?

3.   Demonstrate what emergency first aid measures you should take in the following situations?

a.   Someone's clothes catch on fire

b.   A severely bleeding wound

c.    Someone is choking

d.   Someone swallows poison

4.   Do the following:

a.   Draw an escape route for your family in case of fire in your home when your normal exits are blocked.

b.   Practice with your family a home fire drill.

c.    Discuss with your examiner the procedures for safely getting people out of your church and school in case of a fire. Consideration should be given as to how to prevent panic.

5.   What should you and your parents do to prevent abduction of children in your family? What should you do if you are abducted?

 

Skill Level 1