Nr. 50

Wilderness Living (R-50)

Vildmarksliv

Instruktør anbefales

1. Demonstrér pakning af rygsæk. Sækken skal indeholde mad, tøj og det nødvendige udstyr til en tre dages tur i terrænet.

2. Planlæg og gennemfør den nævnte tur (mindst 4 km hver vej).

3. Demonstrér færdighed i at vælge en passende lejrplads, og i at opstille og nedtage et telt.

4. Lav mindst to båltyper.

Tænd bål uden tændstikker/lighter

5. Lav en fedtfælde og en latrin.

6. Lav en bivuak og et liggeunderlag af naturmaterialer, du finder på stedet.

7. Lav med kniv og økse, og af naturmaterialer du finder på stedet, en ske, gaffel eller kop.

8. Bind ti forskellige knob og to besnøringer.

9. Hvordan kan man skaffe sig rent vand?

Hvordan renser man vand?

Lav alle måltider, inklusiv middag, på tredagsturen.

Brug kun halvfabrikerede varer og råvarer, du finder på stedet.

------------------------------------------------------------------------------

 

Udarbejdet af Peter Bo Jensen og Peter Daugaard

Præsenteret i Grønskollingen nr 1 - 1990 som ideoplæg til nyt mærke

SPs kom: Den am og no. har flere punkter.

------------------------------------------------------------------------------

Det originale amerikanske duelighedstegn:

The requirements for the Wilderness Living Honor are as follows:

   

 1. Go on at least two weekend campouts during which you learn the skills called for in this honor.

   

 2. Tell five things to do if lost in the wilderness. Know three methods of determining directions without a compass.

   

 3. Demonstrate three ways to purify drinking water.

   

 4. Know three ways to collect drinking water in the wilderness and demonstrate two of these methods.

   

 5. Demonstrate two methods of judging the height of a tree and the width of a stream.

   

 6. Identify four wild animal or bird tracks.

   

 7. Using a compass, follow a course for more than 100 yards with three different headings and less than 5% error.

   

 8. Identify in the wild, prepare, and eat ten varieties of wild plants.

   

 9. Have a personal survival kit of 15 items and know how to use each item.

   

 10. Explain the necessity in wilderness living of adequate sleep, proper diet, personal hygiene, and proper exercise.

   

 11. Have the First Aid honor. In addition to the First Aid honor, know the prevention, symptoms, and the first aid treatment for the following:
  1. Hypothermia
  2. Venomous snake bite
  3. Heat and sunstroke
  4. Heat exhaustion
  5. Poison ivy and poison oak
  6. Open wound infection
  7. Altitude sickness
  8. Dehydration

   

 12. Demonstrate two ways to signal for help.

   

 13. Demonstrate the principles of stalking and concealment.

   

 14. Explain how to prepare and provide shelter on the following:
  1. Snow slopes
  2. Rocky areas
  3. Swamps and marshes
  4. Forests and tundra

   

 15. Prepare a balanced menu for two people for a weekend. Prepare these meals while on a campout over an open fire or a camp stove.

   

 16. Know ways to observe wilderness etiquette and how you can contribute to wilderness conservation.

   

 17. Demonstrate how to tie the following knots and know their uses:
  1. Bowline
  2. Bowline on a bight
  3. Clove hitch
  4. Double fisherman's
  5. Figure eight
  6. Prusik
  7. Taut-line hitch
  8. Two half hitches
  9. Square
Skill Level 2