Nr. 25

Orienteering (R-25)

Orientering

Instruktør anbefales

1. Hvad er et topografisk kort?

Forklar, hvad det fortæller os.

2. Hvad betyder:

a) Målestoksforhold

b) Højdekurver

c) Misvisning

d) Ækvidistance

3. Hvad er et trigonometrisk punkt?

4. Genkend og demonstrer indgående kendskab til følgende kortsignaturer:

a) mose, b) bro, c) vandmølle, d) kirke og kirkegård, e) dæmning, f) sneskærm, g) kilde, h) gennemskæring, i) gård med 20-40 ha, j) sluse, k) ruin, l) stendysse, m) overgang, n) vad, o) langdysse, p) spang, q) kæmpehøj, r) kilometersten, s) vejrmølle, t) vinmotor, u) ung løvskov, v) lyng, x) lysanlæg, y) ung nåleskov, z) skrænt, æ) højspænding, ø) pigtrådshegn, å) levende hegn.

5. Hvordan kan en orienteringsløber beregne den tilbagelagte afstand?

6. Beskriv kompassets dele og de forskellige verdenshjørner ud fra kompasset, herunder meridianer.

7. Vis tre måder at finde verdenshjørnerne på uden brug af kompas.

8. Demonstrer brug og orientering af kort.

9. Lav en terræntur med seks poster efter kort og kompas. Husk at korrigere for misvisning.

10. Vælg den hurtigste rute gennem fem angivne punkter på et kort.

11. Praktisk prøve i orientering:

længde: 3-5 km

Sværhedsgrad: rimelig med fem poster

Ingen tidsbegrænsning.

-------------------------------------------------------------------------------

Bemærkning: Punkterne 9, 10 og 11 stiller krav til instruktøren. Opgaverne skal være klart formulerede og af en rimelig sværhedsgrad. Posterne skal være tydeligt afmærkede både på kort og i terræn. Ovenstående punkter skal gennemføres individuelt. Prøven skal gennemføres uden mærkbar usikkerhed.

Udarbejdet af Lotte Pedersen og Jens Morten Øster

Præsenteret i Grønskollingen nr. 2 - 1990 som ideoplæg til nyt mærke

sps kom: spec. punkt 4 bør nok opdateres. minder om no.