Nr. 22

Lifesaving (R-22)

Livredning I
Livredder

1 ____ m brystsvømning eller crawl, min 500 m

2. 25 m svømning efterfulgt af 25 m bjærgning af forestillet bevidstløs svømmer, der er påklædt. Afsluttes med ilandtagning ved bassinkant.

3. 25 m bjærgning af træt svømmer.

4. 50 m svømning, påklædt

5. Afklædning i vandet

6. Undervandssvømning 10 m efter genstand på 2 m's dybde, udspring fra kanten iberegnet. (udspring ikke påkrævet)

7. Dykning fra vandtrædning 3 m efter sandsæk eller bjærgningsdukke, som bjærges 25 m.

8. Udspring fra 1 m eller 3 m's højde.

9. Bjærgning af urolig svømmer.

10. Kendskab til livredningsteori, herunder

1. Redningsmuligheder (redningspost, telefon, båd, m.v.)

2. Alarmering

3. Faren ved det kolde vand

4. Redning på isen

11. Praktisk prøve i genoplivning og gennemgang af hjertemassage.

12. Alt efter lokale muligheder forventes det, at spejderne har arbejdet med svømmeveste på og har trænet med fx båd, surfbræt el.lign., så de fornemmer på deres egen krop, hvilke problemer, der kan være forbundet med at redde sig selv eller andre.

Kommentarer til prøven: Kommer senere.

Kravene er de samme som skolernes "Livredderprøve".