Nr. 19

Intermediate Swimming (R-19)

Svømmer III

Kravene er de samme som skolernes Frisvømmerprøve”.

Kommentar: Skal udføres i et bassin af min. 12,5 meters længde, og der lægges vægt på god stil.

1. _____ m brystsvømning eller crawl. (min 300 m og samme svømmeart hele vejen.)

2. Startspring efterfulgt af 25 m sprint-svømning (crawl eller butterfly)

3. Rygsvømning - 2 svømmearter

a. Min. 50 m rygcrawl

b. Min 25 m anden rygsvømning (hvilesvømning)

4. Serie bestående af:

Udspring eller afsæt fra kant, 8 m=s svømning, derpå dykning efter og opsamling af genstand på 0,9 - 2 m=s dybde.

5. Selvkomponeret serie over 25 m. Min 3 forskellige færdigheder skal indgå.

Fx. Svømning, rotation, flydning, dykning og udspring. Serien skal foregå uden unødvendige stop eller støtte på bund eller ved kant.

6. a. Min. 12 m bjærgning af træt svømmer.

b. 25 m bjærgning af bevistløs person udført af 2 - 4 svømmere.

c. Indblæsningsmetoden (mund-til-mund) demonstreres af spejderne.