Nr. 01 - 09

Oversigt

ADRA duelighedstegn - helt nye mærker i 2004

Nr.

Nye danske

Gl. danske

Amerikanske

01 Vurdering af et lokalsamfunds behov Community Assessment
02 Tjeneste i et lokalsamfund Community Service
03 Krisehjælp Crisis Intervention
04 Katastrofeberedskab Disaster Response
05 Afhjælpning af hungersnød Hunger Relief
06 Flygtningehjælp Refugee Resettlement
07 Udviklingshjælp Rural Development
08 Undervisning Tutoring
09 Hjælp til folk i byområder Urban Development