ADRA duelighedstegn
Titel på de mørkeblå ADRA-mærker

Afhjælpning af hungersnød
Flygtningehjælp
Hjælp til folk i byområder
Katastrofeberedskab
Krisehjælp
Tjeneste i et lokalsamfund
Udviklingshjælp
Undervisning
Vurdering af et lokalsamfunds behov

Oversigt/synopsis