Nr. 27

Specielt dansk duelighedstegn

Missionsmærket

1. Kunne missionsbefalingen udenad og kunne forklare:

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." Matt 28,18-20

2. Fortæl om følgende:

  • Hvem var Adventistkirkens første missionær, og hvor han rejste hen?
  • Hvorfor driver Adventistkirken mission?

3. Studer Apostlenes Gerninger og lav et kort over Paulus’ missionsrejser.

4. Kend Trans-europæisk Divisions missionsterritorier og prøv af finde ud af, hvor mange danske missionærer, der virker dér.

5. Skriv et brev til en jævnaldrende dreng eller pige i en dansk missionærfamilie eller til en dansk missionær og prøv at finde ud af, hvordan vi fra Danmark bedst kan hjælpe dér, hvor vedkommende arbejder.

6. Udarbejd sammen med din patrulje et hjælpeprogram, hvor I forsøger at hjælpe i henhold til pkt. 5.

  • Ved at skaffe penge til veje.
  • Ved at skaffe nogle af de mest nødvendige ting.

7. Deltag i årets Hjælpeaktion.