Nr. 19

Personal Evangelism (OM-19)

Personlig Evangelisme

1. Gennemgå et kursus i vort samfunds tro og lære og vort samfunds historie.

2. Nævn tre måder hvorpå du vil kunne finde en bibelelev, dvs. en person, som du kan læse i Bibelen med.

3. Udarbejd en oversigt over og dispositioner til mindst 20 bibellæsninger eller foredrag, der omhandler de væsentlige punkter i vort samfunds tro og lære samt nogle praktiske emner.

3. Hold disse bibellæsninger eller foredrag ved en offentlig virksomhed eller i en studiekreds sammen med interesserede.

4. Aflæg mindst fem missionsbesøg hos syge og gamle, idet du ved hvert besøg holder en andagt, hvor du læser i Bibelen og holder bøn.

5. Vær aktiv i menighedslivet for eksempel som sabbatsskolelærer, menighedstjener, formand eller sekretær for en af menighedens forskellige afdelinger eller lignende. For spredtboende, som ikke har anledning til at tage del i det organiserede menighedsliv, kan dette krav opfyldes ved at være aktiv med brevskolearbejdet og litteratur.

6. Giv kort en mundtlig eller skriftlig rapport over dit arbejde med andre mennesker.