Nr. 18

People of Other Lands (OM-18)

Etnolog
En etnolog er en person, der studerer andre nationers eller folkeslags liv og skikke.

1. Studer liv og skikke hos et eller andet fremmed folk, som du har anledning til at komme i forbindelse med. Læg især mærke til deres kultur, dyder og vaner samt fejl og mangler.

2. Vis særlig interesse for følgende punkter:

 • Landets historie.
 • Folkets litteratur. Kend navnene på de mest berømte forfattere og læs udtog af de bedste prosaværker og poetiske værker.
 • Deres sociale vaner i familielivet og i landet som helhed.

3. Sammenlign sproget med det danske. Er det smukkere og mere velklingende eller ikke? Lær at sige nogle sætninger på dette sprog og få et ordforråd på mindst 100 ord.

4. Skriv en rapport på 1000 - 2000 ord om, hvad du har fået ud at dette studium og din erfaring i selskab med disse mennesker.

5. Vis interesse for nogle udlændinge i din by eller nabolag. Her er nogle forslag:

 • Vær babysitter.
 • Hyg dig med deres børn og fortæl historier for dem.
 • Hjælp med relevante oplysninger omkring helse og livsstil.
 • Fortæl dem om dig selv, din kultur og livsstil.

Tips:

Når du har valgt et folk eller en befolkningsgruppe, kan du gå gøre flere ting for at få oplysninger, du skal bruge:

 • Gå på biblioteket og find et par bøger om det folk, du har valgt.
 • Søg på Internettet.
 • Find en person fra det pågældende folk, som opholder sig i Danmark.
 • Opsøg en forening for den pågældende befolkningsgruppe i Danmark, så spørg om du må komme på besøg.
 • Spørg på et turistbureau.
 • Ring til landets ambassade.