Nr. 08

Christian Storytelling (OM-8)

Fortællekunst

1. Nævn nogle betingelser for at blive en god fortæller.

2. Nævn 3 bøger, hvorfra du har fået materiale til historier af følgende art:

  • Religiøse historier
  • Kirkehistorie
  • Naturskildringer

3. Lav en disposition over en historie, du vil fortælle. Historien bør være på mindst 10 afsnit.

4. Fortæl hvornår der kan være nødvendigt at forandre en beretning:

  • Stilen ikke passer
  • Udvægelse af passende materiale og detaljer
  • Forkorte beretningen
  • Trække den ud tidsmæssigt

5. Fortæl, hvorfor det er vigtigt at have en bestemt hensigt med den historie, man fortæller.

6. Fortæl en beretning fra Bibelen for børn under fem år og hold deres interesse.

7. Fortæl fra Bibelen, så det interesserer en gruppe børn i 6-10 års alderen.

8. Fortæl 2 beretninger fra missionsmarken. Mindst 5 min lange.

9. Fortæl 2 beretninger fra adventistsamfundets historie.

10. Fortæl 2 beretninger fra naturen.

11. Fortæl en historie, der fremhæver gode sundhedsprincipper.

12. Tilrettelæg og gennemfør et religiøst underholdningsprogram på 1 time.

13. Lav en liste over 20 historier over ovennævnte emner, som du har fortalt. Du skal have fortalt mindst de 9 af dem allerede.