Nr. 06

Christian Grooming and Manners (OM-6)

Den kristnes vækst
og adfærd

1. Jesus gennemgik en velafbalanceret udvikling i sin ungdom. Forklar Luk. 2,52:

Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.

2. Læs Salme 8 og tænk over, hvor højt værdsætter dig.

3. Er navne vigtige for Gud? Kender Gud dit navn? (Es 43,1; 2 Mos 33,17; Es 45,4)

4. Giv eksempler på og vis hvordan man taler pænt og anvender den rette samtaleteknik i følgende situationer:

  • Når du henvender dig til ældre mennesker
  • Når du henvender dig til folk og fortæller, hvem du selv er
  • Når der nogle spørgsmål, man helst skal undgå
  • Når du skal finde på noget godt at sige
  • Når du skal vise omsorg og interesse for andres følelser
  • Når nogen ringer på døren, og du ser efter, hvem det er
  • Når telefonen ringer, og du tager den

5. Tænk over ordene i Sl 19,15:

Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanke, Herre, min klippe og forløser!

6. Lav en liste på 7 punkter, som viser værdien af en god holdning. Efterse din egen fremtoning og kropsprofil. Vis hvordan man sidder og står korrekt. Læs i Bogen ”Uddannelse” side xxx om fordelene ved at have en god korpsholdning.

7. Nævn to grunde til, at det er godt at være i god, fysisk form. Forklar sammenhængen mellem rigtig kost, motion og vægtkontrol.

8. Fortæl om vigtigheden af personlig hygiejne: Det daglige bad, pasning af tænderne, rigtigt tøj, skotøj osv.

9. Fortæl hvordan man plejer og vasker sit hår. Hvilket udstyr skal man have til sin hårpleje?

10. Beskriv hvordan du plejer dine hænder og negle.

11. Kend til vigtigheden af den daglige, personlige, kristne vækst og udviklingen af din karakter. Hvilken indflydelse har det at ”tilhøre Kristus” på dit valg af tøj og opførsel.

12. Bliv kendt med Bibelens syn på moral og etik og vær i stand til at gå ind i en debat om, hvordan man styrer sine følelser og tanker i forhold til det andet køn. Vær i stand til - på en seriøs måde - at fremholde nogle retningslinier for, hvor grænserne er, når man har en kæreste eller er forlovet.

13. Giv nogle grunde til, at det er vigtigt at tænke på sit ansigt og sin udstråling. Hvilken indflydelse har god motion, sol og frisk luft samt hvile på dit ansigt? Har dine tankemønstre nogen indflydelse på den ”maske”, du viser andre? Hvordan plejer man huden i ansigtet?

14. Kend reglerne for gode bordskikke, f.eks. hvordan man spiser med kniv og gaffel. Hav kendskab til, hvordan man opfører sig til et middagsselskab, så man kan være til glæde for både vært og andre gæster.

15. Lav et bordplan til et bryllup. Hvordan skal familie og venner sidde i forhold til brudeparret? Sæt dig også ind i, hvordan reglerne er for en bordherre, som fører sin borddame til bords. Lav en plan for, hvordan bordtaler og sange kommer ind i programmet.

16. Lav en liste på 10 punkter, som kan hjælpe dig med at overvinde selvoptagethed og generthed.

17. Lav en liste over nogle simple regler for, hvordan man skal klæde sig i forhold til sin kropsbygning. Hvad skal man tænke på, hvis man er lille eller høj, tynd eller lidt rund.