Nr. 05

Christian Citizenship (OM-5)

Samfundslære

1. Beskriv hvilke flag vi bruger i spejderarbejdet:
  • Danmarks nationalflag, Dannebrog
  • Det internationale spejderflag

2. Kend reglerne for, hvordan man bruger Dannebrog sammen med andre flag i følgende situationer:

  • Spejderlejr
  • Camporee
  • Parade

3. Kend reglerne for, hvordan man omgås og viser ærbødighed for Dannebrog:

  • Vis hvordan det bindes fast til flaglinen
  • Hvordan man hejser og nedtager flaget
  • Flagning ved begravelse
  • Spejderhilsen i forbindelse med flaghejsning
  • Vis en liste over danske flagdage

4. Kend Danmarks nationalsang og lær gerne hele sangen udenad.

5. Foretag et interview med med en lokal person fra kommune eller amt og sæt dig ind i personens arbejde, pligter og planer.

6. Skriv en lille stil på min. 200 ord om en kendt person fra dit lokalområde. Fortæl hvad personen er blevet kendt for.

7. Vælg en af de følgende opgaver:

  • Lav en liste med 10 citater af kendte danskere.
  • Lav en liste med 10 kendte steder i Danmark.
  • Lav en liste med 10 kendte historiske begivenheder i Danmark.

8. Kend til ret og pligt for danske statsborgere.

9. Beskriv hvad du kan gøre som dansk statsborger for at støtte din lokale menighed og Danmark generelt.

10. Find ud af hvordan en udlænding får . . .

  • opholdstilladelse i Danmark
  • arbejdstilladelse
  • dansk statsborskab

11. Forklar hvordan Danmark styres. Her tænkes på . . .

  • Statsministeren
  • Folketinget (den lovgivende magt)
  • Domstolenes rolle (den dømmende magt)
  • Politiet rolle (den udøvende magt)
  • Amt
  • Kommune

12. Forklar hvad Jesus mente, da han sagde:

Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!" (Matt 22,21)