Nr. 01 - 29

Oversigt

Nr.

Nye danske

Gl. danske

Amerikanske

01

Spejdernes førstehjælp
-flyttet til helse og videnskab

Spejdernes førstehjælp

Basic First Aid (OM-1)

02

Redningspioner
-flyttet til helse og videnskab

o

Basic Resque (OM-2)

03

Evangelisme

Evangelisme

Bible Evangelism (OM-3)

04

Hjertemassage
-flyttet til helse og videnskab

o

CPR (OM-4)

05

Samfundslære

o

Christian Citizenship (OM-5)

06

Den kristnes vækst og adfærd

o

Christian Grooming and Manners (OM-6)

07

Kristen sælger

o

Christian Salesmanship (OM-7)

08

Fortællekunst

Fortællekunst

Christian Storytelling (OM-8)

09

Familieliv

o

Family Life (OM-9)

10

Førstehjælp I
-flyttet til helse og videnskab

Førstehjælp

First Aid (OM-10)

11

Førstehjælp II
-flyttet til helse og videnskab

o

First Aid Adv. (OM-11)

12

Helse
-flyttet til helse og videnskab

o

Health and Healing (OM-12)

13

Hjemmesygepleje
-flyttet til helse og videnskab

Hjemmesygepleje

Home Nursing (OM-13)

14

Ungdomsarbejder

o

Junior Witness (OM-14)

15

Ungdomsleder

Fører

Junior Youth Leadership (OM-15)

16

Sprog

Sprog

Language Study (OM-16)

17

Litteratur-evangelist

Litteraturevangelist

Litterature Evangelism (OM-17)

18

Etnolog

Etnolog

People of Other Lands (OM-18)

19

Personlig evangelisme

o

Personal Evangelism (OM-19)

20

Tegnsprog

o

Sign Language (OM-20)

21

Forvalter

0

Stewardship (OM-21)

22

Lærer
-flyttet til helse og videnskab

Lærergerning

Teaching (OM-22)

23

Mådehold
-flyttet til helse og videnskab

0

Temperance (OM-23)

24

I brand for Kristus

Adventurer for Christ   (YOU5007)

25

Punktskrift

Punktskrift

Specielle
danske
mærker
26

Vejviser

Vejviser

27

Missionsmærket

Missionsmærket

28 Barnepleje
29 Helligdommen Sanctuary