Nr. 03

Bird Pets (N-3)

Stuefugle

1. Hvordan skal en rask fugl se ud?

2. Angiv seks af de vigtigste sygdomme for stuefugle og deres hovedsymptomer?

3. Hvad er

a) en albino

b) en lutiono

Karakteriser de to typer.

4. Giv tre eksempler på parakitter (papegøjer) og angiv deres omtrentlige størrelse deres farve og oprindelsesland.

5. Hvordan ser man forskel på han- og hunundulater?

6.     a) Hvor gammel kan undulater blive?

b) Hvad er undulaternes grundfarve?

7. Redegør for undulaternes eller anden stuefugls æglægning og rugevaner.

8. Fortæl kort om, hvordan undulaten og kanariefuglen blev stuefugle.

9. Hvad slags mad skal man give:

a) undulater

b) finker

c) Kanariefugle

10. Giv en kort karakteristik af kanariefuglene når det gælder:

a) sang

b) udseende

c) alder

Angiv hvilke krav der er til fugleburer og hvilke stuefugle, der kan være ude året rundt.

Baseret på det no.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

The requirements for the Bird Pets honor are as follows:

   

 1. Canaries
  1. Give the names of four varieties of canaries.
  2. Give a brief history of the origin and development of canaries.
  3. Name five needs used in canary feeding.
  4. Describe briefly the general care of canaries.

   

 2. Parakeets or love birds
  1. To what country are parakeets or love birds native?
  2. Describe briefly their habits of feeding, nesting, and general behaviour.

   

 3. Pigeons
  1. Name and identify six varieties of pigeons.
  2. Describe their kind of food and general management.

   

 4. Successfully keep one or a pair of birds for six months.
Skill Level 1