Nr. 02

Animal Tracking (N-2)

Dyrespor

Forslag til dansk version af duelighedstegnet i "Dyrespor"
(se evt. amerikansk version nederst)

1. Definer:

a) Spor (fodspor)
b) Sportegn

2. Hvordan skiller man mellem nyere og ældre spor og sportegn?
 
3. Angiv mindst 7 - men gerne flere - forskellige typer spor og sportegn.
 
4. Hvordan skiller man mellem ekskrementer fra planteædere og rovdyr?
 
5. Ædespor:

a) Nævn mindst 5 forskellige former for ædespor fra 5 forskellige dyrearter.

b) Hvordan skiller man harens og hjortedyrenes ædespor på træer fra hverandre?

c) Hvordan skiller man mellem ædespor på kogler fra mus, egern, spætter og korsnæb?

d) Hvordan ser man om en dræbt fugl er fanget af en rovfugl eller et rovdyr?

6. Gør rede for hvordan dyr gør brug af lyd og lugt som signaler til andre dyr og giv eksempler.
 
7. Fodens stilling under gang:

a) Forklar forskellen mellem sålegængere, tågængere og tåspidsgængere.

b) Nævn et eller flere dyr fra hver af de tre forskellige grupper.

c) Hører spor fra harens og kaninens bagfod til sålegængere, tågængere, tåspidsgængere eller noget helt andet?

8. Afstøbning:

a) Hvordan laves en sporafstøbning?

b) Lav sporafstøbninger – eller fotografer – fodspor fra mindst 10 forskellige dyr, mindst 1 og maksimum 3 skal være fra fugle.

9. Prøv at se forskellen:

a) Hvordan skiller man mellem fodspor fra hund, ræv og ulv?

b) Hvordan skiller man mellem fodspor fra dyr fra hundefamilien og kattefamilien?

c) Hvordan skiller man mellem fodspor fra hare, vildkanin og egern?

10. Gangarter:

a) Definer følgende gangarter (for firbenede dyr):

1. Diagonalgang
2. Pasgang
3. Trav
4. Galop
5. Hop
6. Spring

b) Nævn en eller flere dyrearter som benytter de enkelte gangarter som sine typiske gangarter.

c) Lav tegninger – eller fotografer – fodstillingerne ved de enkelte gangarter.

 

11. Gør rede for hvad et fodaftryk fra en fod, et sæt spor fra alle dyrets fødder og en række spor kan fortælle os?
 
12. Fuglespor:

a) Giv mindst to eksempler på fodspor fra fugle som hopper og to som går.

b) Lav tegninger eller tag billeder af fodsporene, hvor føddernes pladsering i sporet vises tydeligt.

 

13. Hvilke andre sportegn kan man finde fra fugle ud over fodspor?
Giv mindst 5 eksempler.
 
14. Fugle i flugt:

a) Nævn mindst to fugle som kan identificeres ud fra deres flugtmønster.

b) Beskriv hver af fuglenes flugtmønster.

15. Gylp:

a) Hvad er "gylp"?

b) Giv mindst 5 eksempler på fuglearter som laver "gylp".

c) Hvad indeholder "gylp" og hvordan skiller "gylp" fra forskellige fuglearter sig fra hinanden?

16. Territorium:

a) Hvilken type sportegn anvender fugle for at markere sit territorium?

b) Beskriv mindst 5 fuglearters territorialmarkeringer.

c) Beskriv lyder som ikke er territorialmarkeringer fra mindst 5 fuglearter.

17. Forklar spor og sportegn til mindst 12 af følgende dyr:
Grævling Odder Hare
Egern Muldvarp Ræv
Mindre rovdyr som f.eks. husmår, skovmår, ilder, lækat, mink
Mus Pindsvin Ugle
Fasan Stær Måge
Krage Rådyr Hjort
Ged Får Ko
Gris Kat Hund
And    
18. Lav en sporingsstation og følg den op i mindst 1 uge.

a) Find et fladt, åbent område på et roligt sted i nærheden af din lejr eller dit hjem.

b) Jævn sneen, jorden, sandet, mudderet eller hvad som underlaget måtte være, og fjern grene og blade.

c) Lav en foderstation midt på området.

d) Check hver dag for spor, studer sporene og fjern dem når observationen er afsluttet.

e) Fyld op med foder når det er nødvendigt.

 

19. Veksel:

a) Hvad er en veksel?

b) Find en veksel om sommeren og om vinteren og følg dem i mindst 1 kilometer.

20. Spor:

a) Find et spor fra et vildt dyr og følg det i mindst 1 kilometer.

b) Gør rede for hvilken vej dyret har bevæget sig, hvad det har foretaget sig og hvilken gangart det har benyttet.

c) Gør rede for hvilket dyr som har lavet sporene og forklar hvilke af de oplysninger som sporet giver, som gør det muligt at identificere dyret.

21. Find og lav skitser af 3 af de følgende dyrs fodspor og veksler:

a) Skrubtudse eller frø
b) Hugorm, snog, stålorm eller firben
d) Snegl
e) Regnorm
f) Muldvarp
g) Kanin
h) Et eller flere mindre dyr

22. Sporøvelse:

a) Lav en række spor på mindst 1 kilometer med ting fra naturen som for eksempel grene, sten, blade og lignende, så en anden person kan følge sporet.

b) Følg selv et tilsvarende spor på mindst 1 kilometer, lagt ud af en anden person.

   

Hjælp

Følgende er klippet fra Den Lille Grønskolling . . .

Her er det originale amerikanske duelighedstegn:

The requirements for the Animal Tracking honor are as follows:

   

 1. Know ten kinds of tracks, including two kinds of bird tracks. Make a plaster casts of five.

   

 2. Name at least three things that tracks tell us.

   

 3. Trail some animal tracks, identify the animal if possible, and tell whether it was running or walking. Measure between the tracks of one animal when running and walking.

   

 4. Maintain a tracking station for at least three days by doing the following:
  1. Select a flat open space in some quiet place near your camp or home.
  2. Smooth out ground, mud, sand, etc.
  3. Place food out for wildlife.
  4. Check each day for tracks and replenish food when necessary.

   

 5. Name two animals for each tracking group.
  1. Flatfoots
  2. Toe walkers
  3. Toenail walkers
  4. Bounders or long hindleggers

   

 6. Name four signs of the presence of mammals.

   

 7. Distinguish between rabbit and squirrel tracks, and between dog and cat family tracks.

   

 8. Name two groups of animals (mammals, birds, insects, etc.) that leave scent tracks.

   

 9. Name two bird for each of the following type of tracks:
  1. Hopping
  2. Walking

   

 10. Besides tracks, give two other signs of the presence of birds.

   

 11. Name two birds identified by their flying patterns.

Skill Level 2