Nr. 01

Amphibians (N-1)

Amfibier

1. Hvad er det kendetegnene på et amfibium?

2. Nævn de to hovedgrupper af amfibier og fortæl, hvordan man kan kende dem fra hinanden.

3. Hvad er forskellen på tudser og frøer?

4. Hvordan beskytter amfibier sig selv?

5. Hvor mange og hvilke amfibier lever i Danmark? og hvor?

6. Beskriv et amfibums livshistorie

7. Hvilken økologisk værdi har amfibier?

8. Hvordan tilbringer amfibier vinteren?

9. Identificer to slags frøer og prøv at imitere deres lyd.

10. Hvordan frembringer frøer og tudser deres lyd, og hvad bestemmer lydens styrke?

11. Observer en tudse og find ud af,

a) hvor og hvornår den sover
b) hvornår den finder sin føde
c) hvor hurtigt den bevæger sig
d) andet der er interessant ved tudsen.

-----------------------------------------------------------------------------

The requirements for the Amphibians honor are as follows:

   

 1. What are the characteristics of amphibians?
 2. Name the two main orders of amphibia and tell how to distinguish between them.
 3. Distinguish between toads and frogs.
 4. How do amphibians protect themselves?
 5. Make a list of amphibians that should be found in your locality.
 6. Describe the life history of some amphibian.
 7. Explain the economic value of amphibians.
 8. Where do toads spend the winter?
 9. Identify two species of frogs by their sound.
 10. How do frogs and toads sing? What makes the noise so loud? Which ones sing with their mouths closed?
 11. Do one of the following:
  1. Observe an amphibian to find out how far it can jump and/or how fast it can travel. From observation or study, find out what the amphibian eats, where he lives, and who his enemies are.
  2. Hatch some amphibian eggs and watch them grow into tadpoles.
Skill Level 1