Nr. 01 - 58

Oversigt

Denne gruppe duelighedstegn er desværre ikke oversat, bearbejdet og gjort færdige endnu.

Den amerikanske tekst er sat ind mange steder, så du alligevel kan orientere dig om kravene. Er du ikke god til engelsk, spørg din patruljefører.

Herunder ses indholdsfortegnelsen:

Nr.

Nye danske

Gl. danske

Norske

Amerikanske

01

Amfibier

0

Amfibier (A-3)

Amphibians (N-1)

02

Dyrespor

0

Dyrespor (A-16)

Animal Tracking (N-2)

03

Stuefugle

0

Stuefugler (A-10)

Bird Pets (N-3)

04

Fugle I

Fugle

Fugler (A-8)

Birds (N-4)

05

Fugle II

0

Fugler-Utvidet (A-9)

Birds Adv. (N-5)

06

Kaktus

0

Kaktus (A-17)

Cacti (N-6)

07

Katte

0

Katter (A-30)

Cats (N-7)

08

Kemi
- flyttet til helse og videnskab

Kemi

Kjemi (A-50)

Chemistry (N-8)

09

Hundedressur

0

Hundedressur og -pleje (A-13)

Dog Care and Training (N-9)

10

Hunde

0

Hunder (A-12)

Dogs (N-10)

11

Økologi I

0

Økologi (A-38)

Ecology (N-11)

12

Økologi II

0

Økologi (A-39)

Ecology Adv. (N-12)

13

Spiselige planter

0

0

Edible Wild Plants (N-13)

14

Naturbevarelse

0

Natur og Miljøvern (A-37)

Environmental Conservation (N-14)

15

Bregner

0

Bregner (A-18)

Ferns (N-15)

16

Fisk

Fisk

Fisker (A-5)

Fishes (N-16)

17

Vilde blomster I

Planter

Vilde Blomsterplanter (A-35)

Flowers (N-17)

18

Vilde blomster II

0

Vilde Blomsterplanter Udvidet (A-36)

Flowers Adv. (N-18)

19

Fossiler

0

Fossiler (A-40)

Fossils (N-19)

20

Svampe

Svampe

Sopp (A-24)

Fungi (N-20)

21

Geologi I

Geologi

Geologi og fysisk geografi (A-45)

Geology (N-21)

22

Geologi II

0

Geologi-utvidet (A-46)

Geology Adv. (N-22)

23

Græs

Græs

Gress (A-49)

Grasses (N-23)

24

Stueplanter

0

Stueplanter (A-20)

House Plants (N-24)

25

Insekter I

Insekter

Insekter (A-14)

Insects (N-25)

26

Insekter II

0

Insekter-utvidet (A-15)

Insects Adv. (N-26)

27

Mos og lav

Mos og lav

Moser og Lav (A-22)

Lichens, Liverworts & Mosses (N-27)

28

Husdyr

0

Husdyr (A-21)

Livestock (N-28)

29

Pattedyr I

Pattedyr

Pattedyr (A-25)

Mammals (N-29)

30

Pattedyr II

0

Pattedyr (A-26)

Mammals Adv. (N-30)

31

Havalger

0

Alger (A-43)

Marine Algae (N-31)

32

Hvirvelløse havdyr

0

Virvelløse Sjødyr (A-44)

Marine Invertebrates (N-32)

33

Sommerfugle

Sommerfugle

Sommerfugler (A-7)

Moths and Butterflies (N-33)

34

Optik
- flyttet til helse og videnskab

0

Optikk (A-42)

Optics (N-34)

35

Orkidéer

0

Orkidéer (A-19)

Orchids (N-35)

36

Fjerkræ

0

Fjerfe (A-23)

Poultry (N-36)

37

Padder og krybdyr

Padder og Krybdyr

Krypdyr (A-11)

Reptiles (N-37)

38

Sten og mineraler I

0

Steiner og Mineraler (A-47)

Rocks and Minerals (N-38)

39

Sten og mineraler II

0

Steiner og Mineraler (A-48)

Rocks and Minerals (N-39)

40

Sand

0

Sand (A-51)

Sand (N-40)

41

Frø I

0

Frø og Frøspredning (A-41)

Seeds (N-41)

42

Frø II

0

0

Seeds Adv. (N-42)

43

Snegle og muslinger I

Snegle og Muslinger

Bløtdyr (A-31)

Shells (N-43)

44

Snegle og muslinger II

0

Bløtdyr-Utvidet (A-32)

Shells Adv. (N-44)

45

Buske

0

0

Shrubs (N-45)

46

Edderkopper

0

Edderkopper (A-4)

Spiders (N-46)

47

Stjerner I

Stjerner

Stjerner (A-1)

Stars (N-47)

48

Stjerner II

0

Stjerner-Udvidet (A-2)

Stars Adv. (N-48)

49

Træer I

Træer

Træer og Busker (A-28)

Trees (N-49)

50

Træer II

0

Træer og Busker-Udv.(A-29)

Trees Adv. (N-50)

51

Vejret I

Meteorologi

Meteorologi (A-33)

Weather (N-51)

52

Vejret II

0

Meteorologi-Udv. (A-34)

Weather Adv. (N-52)

53

Fysik
- flyttet til helse og videnskab

0

  Physics
54 Ahorn-sirup I 0   Maple Sugar
55 Ahorn-sirup II 0   Maple Sugar Adv.
56 Havpattedyr     Marine Mammals
57 Mikroskopisk liv 0   Microscopic Life
58 Små pattedyr som kæledyr     Small Mammal Pets YOU6365