Nr. 39

Photography (A&C-39)

Fotografering

Sværhedsgrad 2

Vælg mellem . . .
 • digitalfoto eller 
 • gammeldags foto

 

Fotografering –digitalfoto

 1. Fortæl hvilke digitale fotografiapparater der er populære i øjeblikket.
 2. Forklar i korte træk, hvordan et digitalkamera virker rent teknisk.
 3. Vis hvordan man betjener et digitalkamera.
 4. Overfør billeder fra fotografiapparatet til en PC.
 5. Lær nogle af de grundlæggende principper om billedbehandling på PC.
 6. Udskriv to af dine billeder på en computer med printer.
 7. Fortæl nogle gode råd til bedre billeder. Nævn f.eks. billedopbygning, perspektiv, lys/skygge og brug af flash.
 8. Fortæl og fremvis eksempler på, hvor man bruger digitalfoto i hverdagen.
 9. Brug nogle af dine billeder i mindst to af følgende situationer . . .
 • et brev/dokument
 • en brochure
 • en plakat
 • et slideshow
 • en hjemmeside
Duelighedstegnet i digitalfoto er udviklet i samarbejde med disse friske spejdere fra Vejlefjord Trop.

De blev undervist på Vejlefjordskolen i januar 2004.

 

Fotografering –den gammeldags metode

 1. Forklar principperne i et fotografiapparats konstruktion, hvad linsen gør, hvilken indvirkning lys har på lysfølsom film.
 2. Kend begreberne: Spejlrefleks-kamera, vidvinkelobjektiv, telelinse og zoom.
 3. Kend sammenhængen mellem fotoapparatets lukkertid, blænde og filmens følsomhed.
 4. Nævn 3 typer film man kan bruge i et almindeligt 35-mm fotoapparat.
 5. Vis hvordan man kan se forskel på et undereksponeret og overeksponeret og et korrekt eksponeret billede .
 6. Beskriv et mørkekammers indretning, filmfremkaldelse og fremstilling af sort/hvide papirbilleder.
 7. Fremkald fem ret eksponerede negativer af følgende objekt: Landskab, personer, eller dyr, interiører, bygninger.
 8. Præsenter et aftryk i god gennemsnitlig kvalitet af hver af ovennævnte negativ og forklar hvilken type papir, der er brugt.
 9. Fortæl nogle gode råd til bedre billeder. Nævn f.eks. billedopbygning, perspektiv, lys/skygge og brug af flash.
 10. Beskriv og giv eksempler på brugen af fotografering i hverdagen, både privat og professionelt.