Nr. 37

Music (A&C-37)

Musik/sang (lærer nødvendig)

1. Spil eller syng en skala, og kend noderne.

2. Skriv en skala i både bas og diskant.

3. Kend en halvtone, en heltone, en treklang, en femklang og en oktav.

4. Vis at du kan kende forskel på en march og en vals og angiv takten for dem begge

5. Hvad er en fjerdedelsnode? en halvnode? en helnode? Tegn dem.

6. Navngiv fem store komponister og en komposition af hver, inklusive et oriatorie, klaverstykke og en sang.

7. Spil en salme, eller syng fra hukommelsen fra hver af følgende komponister/tekstforfattere . . .

(her var der en masse amerikanske. Jeg foreslår at der indsættes nogle fra vores salmebog)

8. Spil eller syng udenad et godt musikstykke.

9. For instrumentalister: Vis at du kan spille et middelsvært stykke lige fra bladet og forklar alle tegn og termer.

10. For sangere: Vis med hjælp af en taktstok hvordan man leder en gruppe som synger kompositioner skrevet i 3/4- og 4/4 dels takt.

11. Beskriv et orkester, og navngiv mindst fem instrumenter i orkestret.