Nr. 34

Model Railroading (A&C-34)

Modeljernbane

1. Genkend og forklar disse oprindelige begreb:

a. Skinne
b. Sidespor
c. Delene i et jernbanesystem
d. Signaler

2. Drivkraft - Genkend og forklar alment funktionerne: dampkraft, diesel, elektrisk og pedalkraft.

3. Rolling Stock - Vis at du kan kende de grundlæggende dele på alle vogntyper inklusive sikkerhedsudstyr. Navngiv og beskriv ti forskellige vogntyper.

4. Hvilke huse og bygninger kan man finde på en modeljernbane? Vis at du kan genkende og beskrive fem.

5. Byg fra et samlesæt hvor du viser grundlæggende kendskab og evne.

a. Tre godsvogne af forskellig type
b. Lokomotiv som samlesæt - med og uden motor.
c. Tre huse eller bygninger.
d. En sektion af en bane der består af mindst 4 meter spor, et sidespor, strømforsyning til at drive den motor og de vogne du har samlet iflg. pkt "a" og "b" og vis huse og bygningerne du byggede under pkt "c".

 

Modeljernbane
Forslag til det danske duelighedstegn (A&C-34) udarbejdet af Erik M.

1. Jernbaner

Kend og forklar følgende udtryk, som bruges i forbindelse med jernbaner, både i model og virkelighed:

Skinne, skinnelegemet, ballast.

Skiftespor, sidespor, hovedstrækning, rangerspor.

Hovedbanegård, station, trinbræt.

Signalpost, hovedsignal, forsignal, bloksystem, sikringsanlæg.

2. Lokomotiver

Kend og forklar følgende typer af lokomotiver:

Damplokomotiv

Diesellokomotiv

Diesel/elektrisk lokomotiv

Elektrisk lokomotiv

Rangerlokomotiv

Arbejdstog

3. Vogne

Kend det rullende materiel. Nævn 10 forskellige vogne, valgt fra følgende grupper:

Personvogne

Godsvogne, lukkede og åbne

To akslede vogne

Bogievogne

4. Bygninger, anlæg

Kend og beskriv 5 forskellige bygninger og anlæg, som bruges i forbindelse med en jernbane.

Stationsbygning

Perron

Pakhus

Remise, drejeskive

Bro

Tunnel

5. Modelbygning

Byg, mal eller udfør følgende i model, f.eks. målestoksforhold 1:87 dvs. HO:

3 huse/bygninger, gerne samlesæt.

Mal eller reparer bemalingen af en togvogn eller et hus.

Opsæt en lille togbane med nogle af dine egne lokomotiver, vogne, huse, bygninger.

Lav et enkelt landskab på banen med veje, græs og træer.

Forklar det elektriske system på din bane.

6. Vedligeholdelse

Fortæl og vis at du kan:

Smøre og vedligeholde lokomotiver og vogne.

Justere koblinger på lokomotiver og vogne.

Passe på dit eget tog, så det kan holde i mange år.

7. Socialt

Oplev og fortæl hvordan interessen for tog og modeljernbane giver mange venner:

Find en kammerat og leg med din togbane.

Find ud af, om der er en klub i din del af landet, som interesserer sig for tog.

Find en hjemmeside på Internettet, der handler om jernbane eller modeltog.

Udpeg mindst en veteranjernbane i Danmark.