Nr. 33

Model Boats (A&C-33)

Modelbåde

1. Køb og byg et samleset af en sejlbåd 25 - 45 cm lang og 10 - 14 cm bred.

2. Sejl den båd du bygget iflg. pkt. 1 i mindst 2 minutter.

3. Byg en elektrisk drevet model fra egen tegning eller et samleset.

4. Sejl den båd du bygget iflg. pkt. 3 i 3 til 5 minuter.

5. Byg en båd efter egen tegning 45 - 75 cm lang. Montér den med en indenbords motor 029 eller 049.

6. Båden der er bygget iflg. pkt 5 skal sejles i to omgange med hver 3 til 5 minutters varighed. Skriv ned hvordan den sejler og forklar hvordan du kan forbedre den.

7. genkend og forklar disse ord:

1. Deplacement

2. Tyngdepunkt

3. Skruestigning

4. Drivkraft og opdrift

5. Enkel skrog

6. (eng. hydro) *

7. Bov

8. Køl

9. Agterspejl

10. Krængning

11. (eng. heeling) *

12. Planing

13. Drivanker