Nr. 02

Basketry (A&C-2)

Kurvefletning

1. Skriv eller forklar mundtlig helt kortfattet omkring kurvefletning eller halmvævning, des historie, brug og værdi til lederen.

2. a. Hvilke værktøj kræves der for at lave en kurv?

b. Hvad skal man lave for at kunne bruge halm til at væve med?

3. Nævn tre slags vævning, og beskriv deres udførelse

4. Hvordan kan man reparere en halmvæv der er gået i stykker?

5. a. Hvilken er de naturlige farver man bruger til kurve?

b. Hvad er formålet med at slutbehandle kurve på denne måde?

6 a. Nævn to materialer der hovedsagelig bruges som grundmateriale ved kurvefremstilling.

b. Hvilken type kurve bruger vi, og hvorfor?

7 a. Demonstrer muligheden for at lave tre enkle kanter.

b. Hvilken princip er afgørende for hvilken type kant der er mest velegnet på en kurv?

8. Definér følgende udtryk: Indledende egre, væver gassering, halvt knusning

9. Fremstil følgende; En firkantet bundplade med fire

10. Fremstil en af følgende:

  • et brødfad
  • en arbejdskurv
  • blomsterkurv
  • grøntsagskurv
  • en anden model som viser et lokalt kulturelt kurvefletningsmønster.