Nr. 01

Airplane Modeling (A&C-1)

Sværhedsgrad 2

Modelflyvning

  1. Køb og byg et sæt som har et vingespænd mellem 40-80 cm.

  2. Flyv dette fly som du har bygget med de forventede krav.
  3. Kopier et fly fra en bog eller tidsskrift. Lav en model af dette fly som du har kopieret. Lav selv også propellen.
  4. Flyv dette fly du nu har bygget.
  5. Køb og byg et sæt med et vingespænd 91-94 cm og fly med det i to fremgangsrige flyveforsøg. Skriv ned dette flys flyvegenskaber. Forklar hvad du lavede for at forbedre dets flyveegenskaber.
  6. Navngiv de forskellige dele på flyveren og forklar hvad hver enkelt del har for betydning.
  7. Forklar hvad der menes med:

a. Propellens stigning
b. Driv- og løftekraft
c. Gravitation og tyngdekraft
d. Vingebelastning
e. Center gravitation
f. Stalling hastighed
g. Toplans vinkel